utrzymanie ruchu - wyposażenie bezpieczeństwa maszynowego - gratowarka
konserwacja tokarki
  • BHP maszyn i urządzeń technicznych

  • Wyposażenie ochronne dla przemysłu

  • Akcesoria zabezpieczające
    dla budynków magazynowych i przemysłowych

WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do tokarki
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

Szlifierka taśmowa do wałków - gratowarka


Urządzenie do tokarki - szlifierka suportowa

Ręczne gładzenie wałków po procesie toczenia jest bardzo niebezpieczne. Jest to często spotykana praktyka mająca na celu "uproszczenie" procesu obróbki. Przedstawiony na rysunku obok sposób szlifowania i gładzenia wałka jest bardzo niebezpieczny, gdyż naraża operatora tokarki na poważne urazy rąk.

Z punktu widzenia przepisów BHP
jest to działanie niedopuszczalne.
szlifierka taśmowa do tokarki

Gratowarka do wałków - szlifierka taśmowa

Rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa podczas szlifowania i gładzenia wałków na tokarce jest urządzenie pomocnicze do tokarki - tzw. gratowarka.
Jest to szlifierka taśmowa mocowana do imaka tokarki.
Urządzenie produkowane jest przez włoską firmę Repar2 - uznanego na rynkach światowych producenta urządzeń bezpieczeństwa dla przemysłu.
Narzędzie jest mocowane do imaka tokarek konwencjonalnych. Umożliwia operacje szlifowania części metalowych, stopów i drewna bezpośrednio na tokarce.
gratowarka suportowa

Na skróty:

Istotne obszary utrzymania ruchu:

Użytkowanie parku maszynowego Bezpieczeństwo w przemyśle Dyrektywa narzędziowa Dyrektywa maszynowa Akcesoria bezpieczeństwa w przemyśle

Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

Oświetlenie maszynowe Maty podłogowe stanowiskowe Podesty antypoślizgowe przy obrabiarkach Osłony do obrabiarek Gratowarki do wałków

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych

Bariery elastyczne Wygrodzenia łańcuchowe przestawne Zapory nożycowe składane Ochrona słupów, filarów, stojaków i ścian