BHP maszyn i urządzeń w przemyśle - wyposażenie ochronne i uzupełniające

Oświetlenie obrabiarkowe. Lampy maszynowe i stanowiskowe. Lampy warsztatowe
Oświetlenie miejsca pracy - wymagania. Oprawy bezpieczne i szczelne. Oprawy świetleniowe ledowe
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
lampy do obrabiarek cnc
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Oświetlenie stanowiska pracy

Na stanowisku maszyny nie zawsze wystarczy oświetlenie zewnętrzne, ani oświetlenie ogólne w hali produkcyjnej. Jeżeli oświetlenie ogólne nie wystarczy i może spowodować powstanie ryzyka, maszynę należy wyposażyć w oświetlenie stanowiskowe, stanowiące jej integralną część, odpowiednie do wykonywanych czynności. Oświetlenie stanowiskowe nie powinno powodować występowania uciążliwych obszarów zacienienia , ani też męczących olśnień. Nie może też być przyczyną powstawania niebezpiecznego efektu stroboskopowego spowodowanego oświetleniem części ruchomych. Efekt stroboskopowy powoduje złudzenie, że narzędzie jest nieruchome, chociaż w rzeczywistości wiruje i w efekcie jest przyczyną wielu wypadków przy pracy.
Jeśli wewnętrzne części maszyny wymagają częstych kontroli i regulacji obszarów przewidzianych do konserwacji, przestrzenie wewnętrzne tych maszyn należy wyposażyć w oświetlenie maszynowe miejscowe.
oświetlenie stanowiskowe przemysłowe
Lampy maszynowe 24V
lampy warsztatowe maszynowe
Lampy stanowiskowe - zasilanie ~230V

Oświetlenie na stanowisku - wymagania

Minimalne natężenie oświetlenia miejsca pracy zależy od rodzaju wykonywanych czynności i powinno wynosić, co najmniej:
  • 200 lx - przy pracach mało dokładnych (obróbka zgrubna)
  • 300 lx - przy pracach średnio dokładnych
  • 500 lx - przy pracach dokładnych (obróbka wykończeniowa)
  • 750 lx - przy pracach bardzo dokładnych (np. kontrola jakości)
Więcej na temat natężenia oświetlenia konkretnych miejsc pracy znajdziesz tutaj --> ile luksów


Oświetlenie stanowiskowe - bezpieczeństwo i szczelność opraw

Lampy maszynowe powinny być odporne na warunki środowiskowe:

  • w warunkach mokrych winny zapewniać odpowiednią wodoszczelność
  • w warunkach dużego zapylenia winny cechować się pyłoszczelnością
  • ważna jest też odporność lamp na wibracje
Więcej na temat stopnia ochrony obudowy IP.. (bezpieczeństwo i szczelność) lampy
znajdziesz tutaj --> jakie IP.. lampy

Jaka moc lampy ?

Na co zwracać uwagę, co oznaczają waty a co lumeny.
Jak przeliczać waty na lumeny.
lampy maszynowe wodoodporne
lampy maszynowe
- oprawy przemysłowe
lampy stanowiskowe z wysięgnikiem
Lampy maszynowe led na wysięgniku
- ramieniu regulowanym

Na skróty:

Istotne obszary utrzymania ruchu

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych