utrzymanie ruchu - lampy maszynowe
park maszynowy
 • BHP maszyn i urządzeń technicznych

 • Wyposażenie ochronne dla przemysłu

 • Akcesoria zabezpieczające
  dla budynków magazynowych i przemysłowych

WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do tokarki
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

Oświetlenie stanowiska pracy


Na stanowisku maszyny nie zawsze wystarczy oświetlenie zewnętrzne, ani oświetlenie ogólne w hali produkcyjnej. Jeżeli oświetlenie ogólne nie wystarczy i może spowodować powstanie ryzyka, maszynę należy wyposażyć w oświetlenie stanowiskowe, stanowiące jej integralną część, odpowiednie do wykonywanych czynności. Oświetlenie stanowiskowe nie powinno powodować występowania uciążliwych obszarów zacienienia , ani też męczących olśnień. Nie może też być przyczyną powstawania niebezpiecznego efektu stroboskopowego spowodowanego oświetleniem części ruchomych. Efekt stroboskopowy powoduje złudzenie, że narzędzie jest nieruchome, chociaż w rzeczywistości wiruje i w efekcie jest przyczyną wielu wypadków przy pracy.
Jeśli wewnętrzne części maszyny wymagają częstych kontroli i regulacji obszarów przewidzianych do konserwacji, przestrzenie wewnętrzne tych maszyn należy wyposażyć w oświetlenie maszynowe miejscowe.
oświetlenie stanowiskowe przemysłowe
lampy warsztatowe maszynowe
Minimalne natężenie oświetlenia miejsca pracy
zależy od rodzaju wykonywanych czynności i powinno wynosić, co najmniej:

 • 200 lx - przy pracach mało dokładnych (obróbka zgrubna)
 • 300 lx - przy pracach średnio dokładnych
 • 500 lx - przy pracach dokładnych (obróbka wykończeniowa)
 • 750 lx - przy pracach bardzo dokładnych (np. kontrola jakości)

  Więcej na temat natężenia oświetlenia konkretnych miejsc pracy
  znajdziesz tutaj --> ile luksów

 • Lampy maszynowe powinny być odporne na warunki środowiskowe:

 • w warunkach mokrych winny zapewniać odpowiednią wodoszczelność
 • w warunkach dużego zapylenia winny cechować się pyłoszczelnością
 • ważna jest też odporność lamp na wibracje


  Więcej na temat stopnia ochrony obudowy IP.. (bezpieczeństwo i szczelność) lampy
  znajdziesz tutaj --> jakie IP.. lampy
 • lampy maszynowe wodoodporne
  lampy maszynowe
  - oprawy przemysłowe
  lampy stanowiskowe z wysięgnikiem
  Lampy maszynowe led na wysięgniku
  - ramieniu regulowanym

  Na skróty:

  Istotne obszary utrzymania ruchu:

  Użytkowanie parku maszynowego Bezpieczeństwo w przemyśle Dyrektywa narzędziowa Dyrektywa maszynowa Akcesoria bezpieczeństwa w przemyśle

  Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

  Oświetlenie maszynowe Maty podłogowe stanowiskowe Podesty antypoślizgowe przy obrabiarkach Osłony do obrabiarek Gratowarki do wałków

  Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych

  Bariery elastyczne Wygrodzenia łańcuchowe przestawne Zapory nożycowe składane Ochrona słupów, filarów, stojaków i ścian