Wyposażenie ochronne w przemyśle

Czynniki bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Oświetlenie maszynowe. Podesty robocze. Osłony do obrabiarek. Wyłączniki awaryjne
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do obrabiarek
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Wyposażenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych, po wstąpieniu Polski do UE, podobnie jak w innych państwach "UE", stała się w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznaczała najpierw dyrektywa 89/655/EWG, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy, której postanowienia zostały przeniesione do polskiego prawa pracy rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczacych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami).
Do dnia 31.12.2005 r. polscy pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, przekazanego pracownikom do użytkowania , do wymagań określonych w wymienionych aktach prawnych.

Na skróty:

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych

Istotne obszary utrzymania ruchu