BHP maszyn i urządzeń technicznych - zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpiecznej pracy na obrabiarkach.
Rola Głównego Mechanika. Zadania techników Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do tokarek
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Park maszynowy a bezpieczeństwo pracy

Ogólne zasady BHP użytkowania obrabiarek do obróbki metali:

 • do pracy na obrabiarce powinien być dopuszczony pracownik mający odpowiednie umiejętności,
 • obrabiarka powinna być sprawna technicznie, to pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji
 • osłony stałe lub ruchome powinny mieć niezawodne blokady uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. Jeżeli istnieje możliwość pracy na obrabiarce z otwartą osłoną, to osłona powinna być wyposażona w urządzenie blokujące uniemożliwiające jej otwarcie bez zatrzymania pracy obrabiarki
 • urządzenia sterujące i inne zabezpieczenia powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową oraz oznakowane w wyraźny sposób,
 • obrabiarka powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia ochronne osłaniające przestrzeń roboczą, chroniące przed odpryskującymi wiórami, rozpryskującymi się płynami smarująco-chłodzącymi i medium roboczym,
 • obrabiarka powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia zapobiegające zalewaniu podłogi przez płyn smarująco-chłodzący.
 • osłony stałe wystające poza obrys obrabiarki oraz osłony ruchome zmieniające swoje położenie podczas pracy obrabiarki powinny być oznakowane barwami i znakami bezpieczeństwa,
 • lampy elektryczne przemysłowe przeznaczone do oświetlania miejscowego na stanowisku pracy powinny być zasilane napięciem bezpiecznym, a natężenie tego oświetlenia powinno zapewniać widoczność pozwalającą na bezpieczne wykonywanie pracy,
 • obrabiany przedmiot powinien być zamocowane w odpowiednim uchwycie lub imadle w sposób pewny,
 • do pracy na obrabiarkach stosowane powinny być tylko narzędzia ostre i właściwe dla danej obróbki,
 • ręczne pomiary powinny być dokonywane po zatrzymaniu obrabiarki,
 • obrabiarki powinny być wyposażone w urządzenia do usuwania powstających wiórów,
 • podczas naprawy, konserwacji i czyszczenia obrabiarka powinna być odłączona od zasilania prądem elektrycznym,
 • przed przystąpieniem do naprawy lub czyszczenia obrabiarki należy sprawdzić, czy jej napęd jest odłączony od zasilania oraz, czy jest możliwe jej przypadkowe włączenie. W widocznych miejscach powinny być umieszczone czytelne tablice, "NAPRAWA. Nie uruchamiać",
 • pracownik obsługujący obrabiarkę powinien być ubrany w odzież roboczą, ściśle przylegającą, dotyczy to przede wszystkim rękawów przy nadgarstkach obsługującego, które powinny być opięte. Obsługujący powinien pracować z nakrytą głową i obuwiu roboczym.

Służby głównego mechanika dbając o park maszynowy w zakładzie pracy, muszą mieć ciągle na uwadze powyższe sprawy. Wytyczne i wymagania w tych sprawach określa dyrektywa narzędziowa i dyrektywa maszynowa.

osłony maszynowe do tokarek szlifierek wiertarek obrabiarek
podesty robocze stanowiskowe


Zadania pracowników działów Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych:
Osoba zatrudniona na stanowisku Technik Utrzymania Ruchu odpowiedzialna jest zazwyczaj za obsługę, konserwację oraz zabezpieczenie ciągłości pracy linii montażowej lub produkcyjnej. Przykładowe zadania na stanowisku pracy technik utrzymania ruchu, to dbanie o zapewnienie ciągłości produkcji linii montażowej. Najczęściej jest to nastawianie parametrów produkcyjnych niezbędnych do aktualnie realizowanej produkcji. W sytuacjach awaryjnych wymagane jest zatrzymanie linii montażowej, odnalezienie przyczyny oraz usunięcie awarii. Na stanowisku technika utrzymania ruchu chodzi przede wszystkim o zapewnienie ciągłości procesu produkcji. Realizuje się to poprzez diagnostykę maszyn produkcyjnych oraz bieżące naprawy, przeglądy bieżące, konserwację parku maszynowego, usuwanie awarii. Ważne są też działania prewencyjne związane z utrzymaniem ruchu.


Na skróty:

Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych