BHP maszyn i urządzeń technicznych - cykl bezpieczeństwa maszyny

Czynniki bezpieczeństwa w przemyśle - park maszynowy a bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo parku maszynowego - dyrektywy bezpieczeństwa - zadania SUR
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do obrabiarek
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Wybrane aspekty bezpieczeństwa, a utrzymanie ruchu

Proces utrzymania ruchu to nie tylko optymalizacja dostępności urządzeń jak najniższym kosztem - jest to proces bardziej skomplikowany i bardziej złożony. Obejmuje bowiem zarówno efektywność produkcji, jak i poziom ryzyka, bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz jakość produktów, które są ze sobą ściśle powiązane. Jego celem jest również uzyskanie planowanej żywotności urządzeń oraz utrzymanie lub przywrócenie urządzeń do stanu, w którym mogą spełniać określone funkcje. Ważnym aspektem jest zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych oraz utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego. Utrzymanie ruchu w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, to proces ciągły, który wymaga opracowania właściwych strategii. Niezbędna jest tu znajomość potrzeb firmy oraz jej realnych możliwości, co umożliwi zapewnienie maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Pierwszym krokiem w procesie utrzymania ruchu, jest ustalenie wymagań dla urządzeń oraz ustalenie programu ich utrzymania. W zakres programu wchodzi zarządzanie gospodarką części zamiennych i dbania o optymalny stan zapasów. Utrzymanie ruchu przyczynia się istotnie do obniżenie kosztów produkcji, m.in. ze względu na optymalizację zużycia mediów, materiałów oraz utrzymanie ciągłości produkcji niezakłócanej przez nieplanowane przestoje urządzeń, które w konsekwencji obniżają wydajność pracy ludzi. Ważnym elementem utrzymania ruchu jest utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co dodatkowo wpływa na ograniczenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, wynikających z wypadków przy pracy.

Zadania Służby Utrzymania Ruchu

Osoba pracująca na stanowisku Inżynier Utrzymania Ruchu odpowiada zazwyczaj za analizę przyczyn awarii oraz ich usuwanie, kontrolę stanu technicznego oraz sprawności maszyn i urządzeń, przeprowadzanie przeglądów oraz naprawy maszyn, usprawnianie i modernizowanie procesu produkcyjnego, tworzenie dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem maszyn i linii produkcyjnych, przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi maszyn.
Często też Inżynier Utrzymania Ruchu odpowiada również za pomiary procesów, za pomocą kluczowych wskaźników produktywności oraz wdrażanie zasad i narzędzi jakościowych. Wspomaga również techników utrzymania ruchu w naprawach bieżących oraz w przeglądach okresowych maszyn pod kątem automatyki oraz oprogramowania. Sporządza raporty oraz prowadzi analizę przyczyn powstawania awarii. Organizuje procesy przystosowania maszyn do wdrażanie nowych produktów (konstruowanie, przerabianie, programowanie maszyn). Bierze też udział w uruchamianiu nowo zakupionych obrabiarek, organizacji nowych linii produkcyjnych, aż do uzyskania stabilnego procesu produkcyjnego.

Na skróty:

Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych